Jump to content

Ερωτήσεις σχετικά με την Ελληνική γλώσσα


Elsanor

Recommended Posts

Ti evvoeic legovtac 'pragmatikn dif8oggoc', re RaspK FOG;

Ότι το «άι/αϊ» δεν είναι ουσιαστικά δίφθογγος από άποψη προφοράς και γραμματικής, αλλά δύο φθόγγοι· συλλαβίζεται και τονίζεται χωριστά.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 62
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • RaspK

  16

 • Βάρδος

  11

 • Vikar

  10

 • Bardoulas©

  5

Ma "dif8oggoc" snmaivei akribwc "duo f8oggoi". To oti milame gia dif8oggouc dev exei allo logo pera apo to oti kapoiec forec duo f8oggoi proferovtai se mia sullabn, avti8eta apo,ti 8a perimeve kaveic. Auto to faivomevo legetai stn glwssologia dif8oggoc. H grammatikn sou ti leei;

Link to post
Share on other sites
Ma "dif8oggoc" snmaivei akribwc "duo f8oggoi". To oti milame gia dif8oggouc dev exei allo logo pera apo to oti kapoiec forec duo f8oggoi proferovtai se mia sullabn, avti8eta apo,ti 8a perimeve kaveic. Auto to faivomevo legetai stn glwssologia dif8oggoc. H grammatikn sou ti leei;

Αυτό που λέω είναι ότι οι δίφθογγοι έχουν σήμερα τη σημασία των διπλών φθόγγων που συνηχούν· πέραν τούτου, όμως, αυτό που εννοούσα είναι ότι, από τη στιγμή που διαλύεται ο δίφθογγος (κι όχι «η δίφθογγος,» που είναι η επιθετική μορφή γένους θυλικού εν αντιθέσει με το ουσιαστικό), ουσιαστικά είναι απλώς δύο φθόγγοι: δεν έχουν ενότητα μεταξύ τους.

Edited by RaspK FOG
Link to post
Share on other sites

Akomn dev katalabaivw ti evvoeic. Ti snmaivei "diploc f8oggoc"; Mnpwc duo diaforetikouc f8oggouc; Tote pwc givetai va proferovtai duo f8oggoi tautoxrova (va suvnxouv) apo eva mn eggastrimu8o atomo;

 

Apo,ti katalaba akomn dev tsekarec kamia grammatikn (ti paradosn kiautn e; va kaime ta biblia sto teloc tnc tritnc...), giati dev milac ka8ara --- alla dev peirazei, dev xalase kio kosmoc. :)

Edited by Vikar
Link to post
Share on other sites
Akomn dev katalabaivw ti evvoeic. Ti snmaivei "diploc f8oggoc"; Mnpwc duo diaforetikouc f8oggouc; Tote pwc givetai va proferovtai duo f8oggoi tautoxrova (va suvnxouv) apo eva mn eggastrimu8o atomo;

 

Apo,ti katalaba akomn dev tsekarec kamia grammatikn (ti paradosn kiautn e; va kaime ta biblia sto teloc tnc tritnc...), giati dev milac ka8ara --- alla dev peirazei, dev xalase kio kosmoc. :)

Ήθισται δύο φθόγγοι να είναι δύο διαφορετικοί φθόγγοι, ακόμα κι αν σχηματίζουν εξ ορισμού δίφθογγο· επιπλέον, το γεγονός ότι δε διαβάζεις τι ακριβώς γράφω ή ότι ίσως εγώ δε γίνομαι κατανοητός δε σημαίνει ότι δεν έκανα αυτό που είπες για τον οιοδήποτε άλλο λόγο αλλά ακριβώς για το λόγο που προανέφερα: ΔΕΝ είναι επίσημος κανόνας, αν θες να το θέσεις σταράτα, αλλά δίφθογγος στη σύγχρονη ελληνική έχει μείνει να λέγεται κάθε μη διαλυμένος δίφθογγος κι αυτό γιατί μόνο τότε δε συμπεριφέρεται γραμματικά σαν να ήταν δύο ξεχωριστές συλλαβές αντί μίας, αφού στη συνείδηση του λαού αυτό έχει σημασία (επίσης, γραμματικά, ένας διαλυμένος δίφθογγος είναι δύο συλλαβές, άρα δεν έχει ενότητα)!

 

Τέλος, έχω ελέγξει δύο λεξικά και δύο γραμματικές που έχω πρόχειρα, αλλά διαφωνούν στη διατύπωση (ας πούμε, το ένα λεξικό αναφέρει μόνο το ουσιαστικό ενώ το άλλο το επίθετο)... Μπορούμε να μη βγάζουμε βιαστικά και προσβλητικά συμπεράσματα καταλήγοντας με φράσεις του τύπου «δε χάλασε ο κόσμος;» Επιπλέον, σχόλια περί γραμματικής από κάποιον που γράφει σε φραγκολεβαντίνικα τελικό «ν» πριν από λαρυγγικό σύμφωνο... τώρα σου άρεσε;!

Link to post
Share on other sites
σχόλια περί γραμματικής από κάποιον που γράφει σε φραγκολεβαντίνικα τελικό «ν» πριν από λαρυγγικό σύμφωνο... τώρα σου άρεσε;!

Xwric plaka, to kataxarnka. :p

 

Teloc pavtwv, ovtwc ei8istai va legovtai dif8oggoi ta "ai", "oi", "ou" klp (auta katalaba oti evvoeic movov wc dif8oggouc), alla auto suvista mia parabiasn tnc die8vwc ka8ierwmevnc glwssologiknc orologiac, mia kai

- oi sugkekrimevoi suvduasmoi dev ufistavtai pleov stn vea ellnvikn. stnv pragmatikotnta stnv arxaia ntav dif8oggoi kai giauto epikratnse va legovtai etsi. omwc auta ta eipa kalutera pio pavw (sauto to post)

- dif8oggoc miac opoiasdnpote glwssac snmaivei duo 3exwristouc f8oggouc fwvnevtwv oi opoioi proferovtai diadoxika se mia sullabn. pb sta germavika "eu" (euch), "au" (Hauptbahnhof), "ei" (Eis), h sta agglika "ai" (main), "ou" (shout) klp. solec tic prongoumevec periptwseic prokeitai gia mia movo sullabn.

Eivai loipov frovimo va apofeugeic va ovomazeic "dif8oggouc" suvduasmouc grammatwv opwc to "ou", "ai", mia kai autoi telika dev dnlwvouv para eva f8oggo (o Mpampiviwtnc proteivei va touc leme "digrammata"). Polu perissotero afou uparxouv dif8oggoi sta vea ellnvika (bl parapavw posts) kai suvepwc uparxei praktikn avagkn diakrisnc.

 

 

Me sugxwreic pavtwc pou se tsatisa sto parapavw post. Gia vamai eilikrivnc, mou tnv espase pou mou tnv eipec gia to gevoc tnc dif8oggou (sto opoio fusika dev exeic kav dikio: kai ta duo gevn paizouv kai kuriwc to 8nluko). Alla eivai aln8eia oti dev 8aprepe va evdwsw stov ekveurismo. Alla de bariesai: n idia n texvn pavw stnv evtasn basizetai.*

 

Teleutaia erwtnsn: apo pou skata bgaivei re paidia to "fragkolebavtivika"; Prwtn fora sauto to foroum toxw dei.

 

_____________________

* Etsi moulege o daskaloc mou tnc ki8arac, wspou mia mera tov espasa sto 3ulo apta veura.

Edited by Vikar
Link to post
Share on other sites
anomanter

άνοιξε και κανένα λεξικό!

φράγκος + λεβαντίνος =ανατολίτης (levante=ανατολή), το λένε για τους Ευρωπαίους που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία.

(τα στοιχεία είναι από Μπαμπινώτη) :guitar:

Link to post
Share on other sites
anomanter

-αλλά φραγκολεβαντίνικος θεωρείται εκείνος που έχει αλλοτριωθεί από το Δυτικό τρόπο ζωής ή από τη Φράγκικη γλώσσα.

(συμπληρώνω, πάλι από Μπ.)

Link to post
Share on other sites
Αντώνιος Σ

Τα φραγκολεβαντίνικα είναι γνωστά κι ως φραγκοχιώτικα, επίσης.

 

Οι νεοέλληνες τα ονομάζουν 'γκρήκλις'. :thumbdown:

Link to post
Share on other sites

Osov afora sto lativiko alfabnto --kai sto pveuma twv nmerwv, pou 8elei tnv ellnvikn suvomwsiologikn upokoultoura va 8erieuei-- ofeiloume va gvwrizoume oti prokeitai gia tnv ekdoxn tou ellnvikou alfabntou pou xrnsimopoiousav oi arxaioi xalkideic. apo autouc to uio8etnsav katopiv oi rwmaioi.

 

Ara mn mou pei 3ava kavevac, taxa mou, gia av8ellnvikotnta twv greeklish, giati 8a tov faw. :chef:

Link to post
Share on other sites
Αντώνιος Σ
kai sto pveuma twv nmerwv, pou 8elei tnv ellnvikn suvomwsiologikn upokoultoura va 8erieuei

Δεν ξέρω σε τί αναφέρεσαι.

 

Με τους γνωστούς αρχαίους Χαλκιδείς και τα φραγκοχιώτικα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχω με αυτούς που εξομοιώνουν το λατινικό αλφάβητο με τα αγγλικά και τις ξένες γλώσσες με τα αγγλικά. Γιατί για όσους δεν το ξέρουν, 'οι ευρωπαίοι το ευρώ το λένε γιούρο. Όλοι τους.' Om jag hade hatt, skulle jag äta den! (αν είχα καπέλο θα το έτρωγα) :angry2:

 

Χμμ, συγγνώμη για το ξεκάρφωτο μήνυμα εδώ, ίσως θα έπρεπε να το κάνω δικό του θέμα, αν και δε νομίζω ότι έχει πολύ ψωμί.

Link to post
Share on other sites

Πρώτον, να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη για τον τόνο και να υποχωρήσω επί των προειπωμένων...

 

Δεύτερον, δε θεωρώ τα φραγκολεβαντίνικα/φραγκοχιώτικα ενοχλητικά λόγω κάποιου υποτιθέμενου ανθελληνισμού αλλά επειδή δε μου αρέσει ο οπτικός συνδιασμός της ελλήνικής γλώσσας με το λατινικό αλφάβητο· όπως δε θα μου άρεσε να διαβάζω γερμανικό κείμενο μ' ελληνικούς χαρακτήρες.

Link to post
Share on other sites
[...] δε θα μου άρεσε να διαβάζω γερμανικό κείμενο μ' ελληνικούς χαρακτήρες.

Prox8ec evac postdoc, tsatismevoc pou dev paw mazi touc gia podnlatadec, nr8e sto grafeio kai mougraye stov pivaka to e3nc:

 

Βασιλ ιστ ειν Σπιελφερδερβερ*

 

Edw oi fritzndec eivai polu xaroumevoi wrec-wrec gia to oti 3erouv to ellnviko alfabnto...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...

Important Information

You agree to the Terms of Use, Privacy Policy and Guidelines. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..