Jump to content

Δημοσίευση σε περιοδικά


kleo
 Share

Recommended Posts

Θα ήθελα να ρωτήσω τους θαμώνες του φόρουμ ποια περιοδικά δημοσιεύουν διηγήματα, τι είδους το καθένα, με τι περιορισμούς και απαιτήσεις καθώς και τρόπους υποβολής σε αυτά. Όποιος έχει λίστα ή οτιδήποτε τέτοιο να την μοιραστεί. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί WRITER'S DIGEST! Θα σας είμαι ευγνωμων!

Link to comment
Share on other sites

ΘΕΜΑ: Τρόποι υποβολής και όροι δημοσίευσης διηγημάτων ΕΦ στο '9' της Ελευθεροτυπίας

______________________

 

Προς τους Έλληνες συγγραφείς

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Το περιοδικό “9”, το εβδομαδιαίο ένθετο της σαββατιάτικης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, δημοσιεύει σε κάθε τεύχος του ένα διήγημα Επιστημονικής

Φαντασίας. Με την ευκαιρία της πρόσφατης αύξησης των σελίδων μας και

επειδή πάντα μας ενδιαφέρει η προώθηση της ελληνικής Επιστημονικής

Φαντασίας θα θέλαμε με αυτό μας το σημείωμα να σας ενημερώσουμε για τους

τρόπους υποβολής και τους όρους δημοσίευσης των διηγημάτων

 

Το “9” δημοσιεύει διηγήματα που μπορούν να ενταχτούν στον ευρύτερο χώρο

της Επιστημονικής Φαντασίας (Hard SF, Soft SF, Space Opera, New Wave,

Cyberpunk, Steampunk, Slipstream, New Weird). Δεν δημοσιεύει διηγήματα

Φάνταζυ ούτε διηγήματα Τρόμου.

 

Αν και προτιμάμε τα αδημοσίευτα διηγήματα δεχόμαστε ωστόσο και διηγήματα

τα οποία έχουν εκδοθεί, έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογές ή ανθολογίες,

έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά ή έχουν δημοσιοποιηθεί στο Διαδίκτυο με

οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση τα βασικά μας κριτήρια δημοσίευσης

ενός διηγήματος είναι η πρωτοτυπία του, η συνέπεια της πλοκής του και η

καλή χρήση της γλώσσας από τον συγγραφέα.

 

Τα διηγήματα θα πρέπει να είναι από 3.500 έως 5.500 λέξεις.

 

ΑΜΟΙΒΗ: Η αμοιβή για κάθε διήγημα που δημοσιεύεται είναι 150 ευρώ

ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Η αμοιβή αυτή αφορά τα δικαιώματα του

συγγραφέα ο οποίος επιτρέπει στο περιοδικό: α) Την δημοσίευση του

διηγήματος μία και μοναδική φορά στο περιοδικό “9”, β) Την δημοσίευση του διηγήματος στο

Διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο (ανάρτηση σε ιστοτόπο, ιστοσελίδα, blog

κ.λπ. του περιοδικού «9» ή της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ή της

Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ), και γ) το δικαίωμα πρώτης επιλογής για οποιαδήποτε

μελλοντική έκδοση συλλογής ή ανθολογίας. Σε περίπτωση έκδοσης

αποδίδονται στον συγγραφέα τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα.

Στην αμοιβή ενσωματώνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και οι κρατήσεις.

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ: Μετά τη δημοσίευση του διηγήματος το περιοδικό στέλνει στο

Λογιστήριο τη σχετική εντολή πληρωμής. Ανάλογα με το τεύχος η περίοδος

εκκαθάρισης διαρκεί από 4 έως 6 εβδομάδες. Μετά από αυτό το διάστημα ο

συγγραφέας μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της γραμματείας του περιοδικού

με το λογιστήριο και να πληρωθεί. Κάθε συγγραφέας δικαιούται να

παραλάβει δωρεάν από τα γραφεία του περιοδικού τρία (3) αντίτυπα του

τεύχους στο οποίο δημοσιεύτηκε το διήγημά του,

 

ΥΠΟΒΟΛΗ: Αρχεία .rtf ή .doc μπορούν να αποσταλούν στη ηλεκτρονική

διεύθυνση ennea.sf@enet.gr (ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η διεύθυνση δημιουργήθηκε

ειδικά και αποκλειστικά για την υποβολή των διηγημάτων στο περιοδικό και

την διεκπεραίωση των δημοσιεύσεων). Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το

τηλέφωνο του συγγραφέα θεωρούνται απαραίτητα.

 

Δεχόμαστε επίσης μέσω ταχυδρομείου φωτοτυπημένα χειρόγραφα ή

δακτυλόγραφα (με ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα

στην πρώτη τους σελίδα, γραμμένα μόνο στη μία όψη κάθε σελίδας, με

ευκρινή χωρισμό των παραγράφων, αρκετό χώρο ανάμεσα στις γραμμές και

μεγάλα περιθώρια) στη διεύθυνση:

 

«9» – ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Υπόψη ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΜΙΝΩΟΣ 10-16, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

11743 ΑΘΗΝΑ

 

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητα επίσης για τη δημοσίευση του διηγήματος

είναι και τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Πότε γράφτηκε.

Β) Αν είναι αδημοσίευτο ή εφόσον δεν είναι, πού και πότε δημοσιεύτηκε,

εκδόθηκε ή δημοσιοποιήθηκε (στοιχεία έκδοσης ή ανάρτησης στο Διαδίκτυο)

για πρώτη φορά.

Γ) Αν συμμετείχε σε διαγωνισμό και αν έχει βραβευτεί.

Δ) Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα

Ε) Δήλωση του συγγραφέα πως είναι ο μοναδικός κάτοχος των πνευματικών

δικαιωμάτων του διηγήματος που υποβάλλει.

 

Το περιοδικό δεν φέρει ευθύνη για απώλεια υποβολής που έγινε

ταχυδρομικά. Το περιοδικό δεν δέχεται διηγήματα που στέλνονται συστημένα

με το ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά με επιβεβαίωση λήψης.

 

Το περιοδικό ενημερώνει, τηλεφωνικά ή με e-mail, τους συγγραφείς πως

παρέλαβε τα διηγήματά τους.

 

Το αργότερο εντός δύο μηνών οι συγγραφείς ειδοποιούνται με τυποποιημένα

μηνύματα για το αν το διήγημά τους θα δημοσιευθεί ή όχι. Χειρόγραφα και

δακτυλόγραφα δεν επιστρέφονται.

 

Σε περίπτωση δημοσίευσης το περιοδικό αποφασίζει για τον τίτλο, την

μορφή, την εικονογράφηση και την ορθογραφία του διηγήματος.

 

Το περιοδικό θεωρεί ότι η υποβολή διηγήματος με τους τρόπους που

προαναφέρθηκαν σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων που περιγράφονται στο

σημείωμα αυτό και εκφράζει τη βούληση του συγγραφέα να δημοσιεύσει το

διήγημα του στο περιοδικό “9”.

 

Με την ελπίδα πως θα διαβάσουμε σύντομα τα διηγήματά σας.

 

Για το Περιοδικό 9

 

Ο Υπεύθυνος Έκδοσης

Άγγελος Μαστοράκης

Link to comment
Share on other sites

Θενκ, Ντίνο. Όμως το 9 δημοσιεύει ένα διήγημα την εβδομάδα και πολλές φορές ξένου συγγραφέα. Πέρα από το 9 υπάρχει τίποτις άλλο?

Link to comment
Share on other sites

Απ' ό,τι ξέρω εγώ, διηγήματα εφ (αλλά μόνο εφ και όχι fantasy) δημοσιεύει το περιοδικό "9" της Ελευθεροτυπίας του Σαββάτου. Θέλει όμως να είναι μεγάλα, 3500-5500 λέξεις, και προτιμάει τους ξένους συγγραφείς. Κατά τα άλλα υπάρχουν τα περιοδικά "Φανταστικα Χρονικά" και "Συμπαντικές Διαδρομές" για τα οποία δεν ξέρω λεπτομέρειες.

Link to comment
Share on other sites

(Quote: sunodoiporos) Η Ελληνική Έκδοση του Asimov's science fiction Magazine προσκαλεί Έλληνες συγγραφείς στις σελίδες της!

 

Οι ιστορίες σας θα πρέπει να ανήκουν στην λογοτεχνία του φανταστικού και να μην υπερβαίνουν τις 10.000 λέξεις.

Στείλτε τις ιστορίες σας είτε ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση asimovs@compupress.gr, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Λοχαγού Δεδούση 1 & Μεσογείων 304, 115 62, Χολαργός, φροντίζοντας να συνοδεύονται από το ονοματεπώνυμο σας και στοιχεία επικοινωνίας. (Quote)

 

Υπαρχει αντιστοιχη αναφορα στο θεμα "ισαακ ασιμοφ" στην κατηγορια "επιστημονικη φαντασια".

 

 

Link to comment
Share on other sites

Η Ελληνική Έκδοση του Asimov's science fiction Magazine προσκαλεί Έλληνες συγγραφείς στις σελίδες της!

Πράγματι, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει πλέον, μιας και η Ελληνική Έκδοση του Asimov's σταμάτησε δυστυχώς την κυκλοφορία του...

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω ότι το περιοδικό έχει σταματήσει να κυκλοφορεί. Ευχαριστώ πάντως.

Link to comment
Share on other sites

Ξέρει κανείς αν υπάρχουν περιοδικά που να δημοσιεύουν κι άλλα διηγήματα πέρα από φάντασυ και εφ;

Edited by triantaduo
Link to comment
Share on other sites

Ωπ! Δεν το ηξερα. Ειχα αγορασει πριν απο καιρο ενα τευχος, το εκτο νομιζω και το ειχα βρει αρκετα καλο. Κριμα που δε βγαινει πια. Αρα, μαλλον μενει μονο το 9.

Link to comment
Share on other sites

Κάτσε βρε,αφού σου ανέφεραν και τα Φανταστικα Χρονικά και τις Συμπαντικες Διαδρομές,μην κολλάς στο 9!Οι ΣΔ παιζει να εχουν εκδόσει αρκετες δεκάδες από τα μέλη του φορουμ.Καποτε είχαμε εδώ και ειδικο subforum για αυτές.

Link to comment
Share on other sites

Κάτσε βρε,αφού σου ανέφεραν και τα Φανταστικα Χρονικά και τις Συμπαντικες Διαδρομές,μην κολλάς στο 9!Οι ΣΔ παιζει να εχουν εκδόσει αρκετες δεκάδες από τα μέλη του φορουμ.Καποτε είχαμε εδώ και ειδικο subforum για αυτές.

 

 

Βρηκα αρκετα ενδιαφερουσες πληροφοριες για τις Συμπαντικες διαδρομες (εκδοσεις και περιοδικο). Απο οτι διαβασα δινεται προτεραιοτητα σε ελληνικα διηγηματα. μπραβο τους! σημαντικο αν και ζουμε σε χαλεπους καιρους. επισης, υπαρχει ανακοινωση και για εναν διαγωνισμο.

 

http://blogs.myspace.com/universe_pathways

http://universe-pathways.blogspot.com/

Link to comment
Share on other sites

Οι ΣΔ από εδώ και μπρος θα δημοσιεύουν δυο με τρία διηγήματα Ελλήνων σε κάθε τους τεύχος. Ξεχάστε τις παλιές καλές εποχές όπου οι ΣΔ απαρτίζονταν επι το πλείστον από ελληνόπουλα.

 

Πριν από μερικούς μήνες, έχοντας συζητήσει το θέμα περι περιοδικών και Ελλήνων συγγραφέων του Φανταστικού μαζί με μερικούς συμφορουμήτες, πήρα την πρωτοβουλία να στείλω στο Mystery μια πρόταση για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου περιοδικού που θα δημοσίευε διηγήματα από το ευρύ φάσμα του Φάντασι. Ήδη από το 2008 και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το Mystery φιλοξενούσε ένα κάθε φορά διήγημα του sff. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό καθώς επίσης τη δυνατότητα διανομής και καλλιτεχνικής επιμέλειας της Μεταεκδοτικής, οραματίστηκα ένα λογοτεχνικό περιοδικό που θα στήριζε τους συγγραφείς περισσότερο της Φαντασίας και του Τρόμου (η Επιστημονική Φαντασία, κακά τα ψέματα, έχει περισσότερους παράγοντες να την στηρίζουν στον έντυπο τύπο).

Ο κύριος Ιωαννίδης, αρχισυντάκης του Mystery, απάντησε αμέσως στην επιστολή καθώς του άρεσε και του ίδιου η ιδέα (ο ίδιος έχει προσπαθήσει να συμβάλει στην ενίσχυση της ελληνικής φάντασι λογοτεχνίας) λέγοντας μου πως θα μετέφερε την πρόταση στον εκδότη. Ο εκδότης όμως δεν δέχτηκε την ιδέα, πιθανώς για λόγους οικονομικούς, όπως άφησε να εννοηθεί. Έτσι, μια ακόμα προσπάθεια στήριξης του χώρου, πήγε χαμένη.:bye2:

 

Μόνη λύση πια το διαδύκτιο.

Link to comment
Share on other sites

Πριν από μερικούς μήνες, έχοντας συζητήσει το θέμα περι περιοδικών και Ελλήνων συγγραφέων του Φανταστικού μαζί με μερικούς συμφορουμήτες, πήρα την πρωτοβουλία να στείλω στο Mystery μια πρόταση για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου περιοδικού που θα δημοσίευε διηγήματα από το ευρύ φάσμα του Φάντασι. Ήδη από το 2008 και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το Mystery φιλοξενούσε ένα κάθε φορά διήγημα του sff. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό καθώς επίσης τη δυνατότητα διανομής και καλλιτεχνικής επιμέλειας της Μεταεκδοτικής, οραματίστηκα ένα λογοτεχνικό περιοδικό που θα στήριζε τους συγγραφείς περισσότερο της Φαντασίας και του Τρόμου (η Επιστημονική Φαντασία, κακά τα ψέματα, έχει περισσότερους παράγοντες να την στηρίζουν στον έντυπο τύπο).

Ο κύριος Ιωαννίδης, αρχισυντάκης του Mystery, απάντησε αμέσως στην επιστολή καθώς του άρεσε και του ίδιου η ιδέα (ο ίδιος έχει προσπαθήσει να συμβάλει στην ενίσχυση της ελληνικής φάντασι λογοτεχνίας) λέγοντας μου πως θα μετέφερε την πρόταση στον εκδότη. Ο εκδότης όμως δεν δέχτηκε την ιδέα, πιθανώς για λόγους οικονομικούς, όπως άφησε να εννοηθεί. Έτσι, μια ακόμα προσπάθεια στήριξης του χώρου, πήγε χαμένη.:bye2:

Ρεαλιστικά μιλώντας, αν το Assimov's δεν προχώρησε, έχοντας πίσω τη διανομή και το μάρκετινγκ της Anubis, δύσκολα θα τα καταφέρει κάτι ανάλογο. Καλύτερα κάτι ανάλογο να γίνει με δωρεάν διανομή ως fanzine (όπως κάνουν ήδη οι κομιξάκιδες εδώ και χρόνια) με digital εκτύπωση, διαφημίσεις και συνεισφορές μελών, παρά με "κανονική" κυκλοφορία (αν και θέλω ολόκληρη οικονομική μελέτη για να το στηρίξω αυτό). Ξέρω όμως ότι στον χώρο των κόμιξ βγάζεις πιο πολλά αν "κόψεις" 100 κομμάτια και τα πουλήσεις στο comicdom con και στο Solaris/comicworld παρά αν κάνεις κανονική εκτύπωση και διανομή.

Link to comment
Share on other sites

Ρεαλιστικά μιλώντας, αν το Assimov's δεν προχώρησε, έχοντας πίσω τη διανομή και το μάρκετινγκ της Anubis, δύσκολα θα τα καταφέρει κάτι ανάλογο.

 

Ποια διανομή; Ποιο μάρκετινγκ; Ρώτα και την Αλεξάνδρα.

Link to comment
Share on other sites

Ρεαλιστικά μιλώντας, αν το Assimov's δεν προχώρησε, έχοντας πίσω τη διανομή και το μάρκετινγκ της Anubis, δύσκολα θα τα καταφέρει κάτι ανάλογο.

 

Ποια διανομή; Ποιο μάρκετινγκ; Ρώτα και την Αλεξάνδρα.

 

Σχετικά με τη διανομή:

Σε όποιο περίπτερο και ψιλικατζίδικο πήγαινα, έπεφτα μπροστά του.

 

Σχετικά με την προώθηση:

Υπήρχε διαφήμιση στο Pc Master, το πιο δυνατό κομμάτι της Ανουβις

 

Ίσως αυτά να μην ήταν αρκετά μα δεν μπορείς να πεις πως δεν ήταν και τίποτα.

Link to comment
Share on other sites

Ρεαλιστικά μιλώντας, αν το Assimov's δεν προχώρησε, έχοντας πίσω τη διανομή και το μάρκετινγκ της Anubis, δύσκολα θα τα καταφέρει κάτι ανάλογο.

 

Ποια διανομή; Ποιο μάρκετινγκ; Ρώτα και την Αλεξάνδρα.

Ότι είπε και ο Γιώργος. Δεν ξέρω την ακριβή υποστήριξη ούτε τα εσωτερικά της Ανούμπις, αλλά το γεγονός είναι ότι μιλάμε για έναν Μεσαίο εκδοτικό σε έναν κόσμο Μικρών. Το αν, δίνοντας περισσότερο βάρος στη περιοδικό το έκανε επικερδές δεν μπορώ να το πω, αλλά οι προοπικές δεν είναι οι ευνοϊκότερες και αυτό με τη λογική του εκδότη μεταφράζεται σε απόδοση κόστους/κερδών

 

ΥΓ: Ναι, το μάστερ με έχει κάνει εντελώς τεχνοκράτη και σόρρυ αν δε γουστάρετε να διαβάζετε και αυτή την οπτική, αλλά οι μισές εργασίες που έχω κάνει φέτος, έχουν να κάνουν περισσότερο με efficiency παρά με έννοιες όπως 'είναι σωστό' - αν και το δεύτερο μεταφράζεται σε efficiency και κέρδος με τον σωστό χειρισμό και μακροπρόθεσμα.

Link to comment
Share on other sites

  • Management

Μόνη λύση πια το διαδίκτυο.

 

Η καλύτερη λύση πια είναι τα ηλεκτρονικά μέσα.

Link to comment
Share on other sites

Προς απάντηση σε ερώτηση που τέθηκε στο status του μέλους wordsmith, "ναι", πληρώθηκα για το διήγημα μου που δημοσιεύτηκε στο "9". 145 ευρώ ήταν η αμοιβή. Καθώς έχω δελτίο παροχής υπηρεσιών (Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης) αφαιρέθηκαν φόρος και ΙΚΑ.

Edited by DinoHajiyorgi
Link to comment
Share on other sites

Ναι, το "9" πάντα πληρώνει και το ποσό είναι fixed, ανεξάρτητο από τις λέξεις.

Link to comment
Share on other sites

Προς απάντηση σε ερώτηση που τέθηκε στο status του μέλους wordsmith, "ναι", πληρώθηκα για το διήγημα μου που δημοσιεύτηκε στο "9". 145 ευρώ ήταν η αμοιβή. Καθώς έχω δελτίο παροχής υπηρεσιών (Σεναριογράφος/Σκηνοθέτης) αφαιρέθηκαν φόρος και ΙΚΑ.

 

Έχω πολλά παράπονα από το 9, αλλά τουλάχιστον πληρώνουν δίκαια.

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω πως το 9 είναι το μόνο περιοδικό που προσφέρει αμοιβή για τα διηγήματα. Δυστυχώς όμως για τους υπόλοιπους Φαντασάδες δημοσιεύει μόνο ΕΦ.

Link to comment
Share on other sites

Εμενα μου εδοσαν 116, 50 ευρω! Η υπαλληλος στο λογιστηριο μου ειπε πως κρατειται το 20% για φορους (υποθετω πως εννοουσε το Φ.Π.Α.)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Εγώ σας την άναψα και ευχαριστώ που απαντήσατε αμέσως. Ήθελα απλώς να επιβεβαιώσω ότι όντως τα δίνει τα 150 το "9" και δεν το λέει απλώς.

 

Πέρα από το "9", θα ήθελα να αναφέρω κάτι που έγινε ανάμεσα σε μένα και τις "Συμπαντικές Διαδρομές".

Πριν 1 μήνα τουλάχιστον, ο Αντώνης-Solonor μου έδωσε το email του εκδότη των ΣΔ Γ.Σωτήρχου για να στείλω κανένα διήγημα για δημοσίευση.

Έστειλα το (εδώ αναρτημένο στις ιστορίες φαντασίας) "Τζάκομο".

Ο εκδότης μού έστειλε email και μου πρότεινε να το βάλει στο διαγωνισμό διηγήματος που κάνουν οι ΣΔ.

Μπήκα στο μπλογκ, διάβασα τους κανονισμούς του διαγωνισμού και είδα ότι είχαν όριο 1500 λέξεων, ενώ το "Τζάκομο" είναι 2000.

Το έγραψα στον εκδότη και του είπα ότι, γι'αυτό το λόγο, θα του έστελνα άλλο, πιο μικρό.

Του έστειλα το "Coup de grace".

Ανέβασα το "Coup de grace" εδώ, στις "ιστορίες επιστημονικής φαντασίας".

Ο εκδότης μου έστειλε email ότι το αποσύρει από το διαγωνισμό, επειδή το ανέβασα εδώ και επειδή πρόκειται για διαγωνισμό που τα 3 πρώτα θα δημοσιευτούν.

Οι κανονισμοί του διαγωνισμού των ΣΔ ΔΕ ΛΕΝΕ ότι απαγορεύονται τα δημοσιευμένα.

Το www.sff.gr λέει ότι όσα ανεβαίνουν εδώ ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ δημοσιευμένα.

Παρ' όλ' αυτά, έστειλα στον εκδότη ένα άλλο, το "Δαίδαλος και Βιολέτα" (θα το ανεβάσω εδώ μόλις τελειώσω το ποστ).

Ο εκδότης το δέχτηκε και με ξανάβαλε στο διαγωνισμό με αυτό.

Είδα ότι, μαζί με μένα, μια από τις καινούριες συμμετοχές είναι το διήγημα "Ποιος είμαι;", με όνομα συγγραφέα Άγγελος Δραμπάλας.

Υπάρχει, ανεβασμένο εδώ από τον Άγγελο/Mesmer, ένα διήγημα με τον τίτλο "Ποιος είμαι;".

Έγραψα στον εκδότη "μήπως παίζει ρόλο το ότι ανέβηκε στο sff ΠΡΙΝ μπει στο διαγωνισμό;".

Ο εκδότης μού απάντησε "Με δουλεύεις κοπέλα μου;;;" και μου έβγαλε από το διαγωνισμό ΚΑΙ το "Δαίδαλος και Βιολέτα"...

 

Τι να πω;;; Μήπως είναι συνωνυμία; Υπάρχουν δύο Άγγελοι που έγραψαν 2 διηγήματα εφ κάτω από 1500 λέξεις με τίτλο "Ποιος είμαι;" και τα δύο;

 

Εκ βάθους καρδίας καλή τύχη σ' αυτούς που θα κριθούν από τον εκδότη των ΣΔ...

Link to comment
Share on other sites

Εμενα μου εδοσαν 116, 50 ευρω!

 

Φυσικά δεν υποχρεούσαι να απαντήσεις, αλλά πραγματικά έχω την περιέργεια να μάθω ποιος είναι ο Έλληνας που έχει δημοσιεύσει στο "9", είναι μέλος του φόρουμ και δεν τον ξέρω ακόμα.:rolleyes:

Σε κάθε περίπτωση καλωσήρθες!:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

You agree to the Terms of Use, Privacy Policy and Guidelines. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..