Jump to content

Κανονισμοί Διαγωνισμών


Mesmer
 Share

Recommended Posts

Σ’ αυτό το topic υπάρχουν συγκεντρωμένοι οι γενικοί Κανονισμοί των Διαγωνισμών του φόρουμ, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνονται σε κάθε νέο διαγωνισμό. Οι διοργανωτές μπορούν να απευθύνονται σ’ αυτούς με ένα link, στο πρώτο post του διαγωνισμού.

Σκοπός: Οι διαγωνισμοί του φόρουμ αποτελούν κίνητρο ώστε να ασχοληθούν οι συγγραφείς με τη συγγραφή κάποιας ιστορίας. Επίσης, δίνουν την ευκαιρία σε νέους συγγραφείς να δείξουν τη δουλειά και τις ικανότητές τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι Βιβλιοθήκες ανανεώνονται συνεχώς και μας δίνεται η δυνατότητα να διαβάσουμε πολλές, νέες, ολοκληρωμένες ιστορίες.
Ωστόσο, οι διαγωνισμοί θέτουν και κάποιους περιορισμούς: το θέμα και το όριο των λέξεων. Κάθε συγγραφέας είναι υπεύθυνος απέναντι στο έργο του και δεν πρέπει να δεσμεύεται από τους περιορισμούς των διαγωνισμών αν αισθάνεται πως αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ιστορία του. Δεν υπάρχει λόγος να στερούμε την ποιότητα που θα θέλαμε για μια ιστορία μας μόνο και μόνο για μία συμμετοχή. Νέοι διαγωνισμοί θα υπάρχουν συνέχεια.
Ο σχολιασμός των ιστοριών από τους συμμετέχοντες κι από άλλα μέλη έχει καθιερωθεί στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας, χωρίς να είναι κανόνας. Αποτελεί, όμως, ένα ενδιαφέρον κομμάτι των διαγωνισμών, αφού μέσω αυτού οι διαγωνιζόμενοι δέχονται χρήσιμες παρατηρήσεις για τις ιστορίες τους. Για το λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των διαγωνισμών είναι δεδομένος, χωρίς να αποτελεί αυτοσκοπό τους.

Διοργάνωση: Η διοργάνωση του κάθε διαγωνισμού δίνεται στο νικητή του προηγούμενου αντίστοιχου διαγωνισμού. Αν αυτός για κάποιο λόγο δεν μπορεί να την αναλάβει, τότε γίνεται πρόταση στο δεύτερο και τον τρίτο νικητή του προηγούμενου διαγωνισμού. Στην περίπτωση που και πάλι δεν βρεθεί διοργανωτής, η διοργάνωση θα αναλαμβάνεται από κάποιον moderator.
Αυτός που θα αναλάβει τη διοργάνωση έχει την ευθύνη τού να βρει το θέμα του διαγωνισμού και να κάνει την τελική καταμέτρηση των ψήφων. Επίσης, ο διοργανωτής είναι αυτός που θα ελέγξει αν οι συμμετέχουσες ιστορίες ανταποκρίνονται στους περιορισμούς του διαγωνισμού (θέμα, είδος, όρια λέξεων κτλ) και σε αντίθετη περίπτωση (σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο moderator) να ακυρώσει τη συμμετοχή της παράτυπης ιστορίας.

Event: Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δημιουργείται ένα Event στο Calendar του φόρουμ, το οποίο θα είναι ορατό στο τμήμα Upcoming Events στην πάνω δεξιά γωνία του φόρουμ. Στο Event θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για τη διοργάνωση του διαγωνισμού και εκεί θα γίνεται όλη η συζήτηση για το διαγωνισμό καθώς και το ανέβασμα των ιστοριών. Την ευθύνη για το άνοιγμα του Event την έχουν οι moderators, ενώ με την έναρξη του διαγωνισμού ένας διαχειριστής θα πρέπει να ανοίξει ένα τόπικ στο υποφόρουμ των διαγωνισμών, με λινκ προς το Event του διαγωνισμού.
Προσοχή! Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του διαγωνισμού ,συνήθως οι ημερομηνίες του Event θα είναι διαφορετικές από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διαγωνισμού. Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού θα αναγράφονται ξεκάθαρα στο αρχικό μήνυμα του Event.
RSVP: Για καλύτερη διαχείριση και διοργάνωση των διαγωνισμών όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποιον διαγωνισμό, καλό θα είναι να πατάνε το RSVP του event του διαγωνισμού, που θα βρίσκεται στο Ημερολόγιο του forum. 
Σημείωση: Αν ο εκάστοτε διοργανωτής επιθυμεί να αλλάξει κάποιος από τους κανονισμούς των διαγωνισμών ή να γίνει μια αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού που έχει αναλάβει, να επικοινωνεί πρώτα με τους υπεύθυνους moderators, για να τους ενημερώσει και να συζητηθούν τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

 

Κανονισμοί Διαγωνισμών

 

1. Διάρκεια Διαγωνισμών: 
α. Η διάρκεια συγγραφής των διηγημάτων είναι 30 ημέρες, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης.
β. Η διάρκεια ψηφοφορίας είναι επίσης 30 ημέρες.

2. Είδη: Οι διαγωνισμοί είναι Γενικοί, που σημαίνει ότι γίνονται δεκτά διηγήματα από όλες τις κατηγορίες του φανταστικού. Όλες οι ιστορίες των διαγωνισμών θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιο είδος του Φανταστικού, δηλαδή να περιέχουν κάποιο φανταστικό στοιχείο. Πχ, για τις ιστορίες Φάντασυ: dark fantasy, urban fantasy κλπ, για τις ιστορίες ΕΦ: cyberpunk, space opera κλπ, για τις ιστορίες Τρόμου: supernatural horror, science horror κλπ.

3. Συμμετοχές: Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μέλος του φόρουμ (εκτός από τον διοργανωτή του διαγωνισμού και τον βοηθό).

4. Μέγεθος: Το ελάχιστο όριο των ιστοριών είναι οι 500 λέξεις και το μέγιστο οι 3.850 λέξεις. (Θεωρείται αποδεκτό ότι ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις μεταξύ διαφορετικών word counters, κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί).

5. Γλώσσα: Οι ιστορίες θα πρέπει να είναι γραμμένες μόνο στα Ελληνικά.

6. Ανέβασμα ιστοριών
α. Οι συγγραφείς ανεβάζουν την ιστορία τους στην αντίστοιχη του διαγωνισμού Βιβλιοθήκη, με την ένδειξη του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, πχ για τον 24ο Διαγωνισμό Σύντομης Ιστορίας.
β. Στη συνέχεια βάζουν το link της ιστορίας τους στο Event του εκάστοτε διαγωνισμού.
γ. Καλό θα ήταν να αποφεύγονται τα edit των ιστοριών, μετά το ανέβασμα, ως δείγμα ευγενούς συναγωνισμού. Για να αποφευχθεί αυτό, ακολουθείστε το ε.
δ. Οι ιστορίες θα κλειδώνονται από τους υπεύθυνους moderators και θα ανοίγονται μετά τη λήξη της διορίας συμμετοχής για την έναρξη των σχολιασμών.
ε. Γενική συμβουλή είναι να μην βιάζονται οι συγγραφείς να ανεβάσουν την ιστορία τους. Μερικά παραπάνω ξαναπεράσματα και ξαναχτενίσματα βοηθούν στο να βρεθούν κάποια λάθη που ξέφυγαν αρχικά.

7. Ψηφοφορία
α. Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε μέλος του φόρουμ που διάβασε τις ιστορίες (συμπεριλαμβάνεται ο διοργανωτής του διαγωνισμού και ο βοηθός).
β. Οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν, αλλιώς η ιστορία τους θα αποκλείεται από το διαγωνισμό και θα μηδενίζεται η βαθμολογία τους. Οι συγγραφείς δεν θα βαθμολογούν τη δική τους ιστορία.
γ. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Διαδικασία ψηφοφορίας
α. Η ψήφος θα αποτελείται από δύο διαφορετικές βαθμολογίες για κάθε διήγημα, μία για το τεχνικό κομμάτι του κειμένου και μία για την προσωπική άποψη του αναγνώστη. Οι βαθμολογίες θα είναι με άριστα το 10, με βήματα μισής μονάδας, πχ 6,5, 9, αλλά όχι 6,8 ή 8,05.
β. Η τελική βαθμολογία κάθε διηγήματος θα βγαίνει από το συνολικό άθροισμα όλων των βαθμολογιών. (Παράδειγμα).

γ. Η ψήφος θα αποστέλλεται με pm στο διοργανωτή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο βοηθό του (τα nicknames των οποίων θα αναφέρονται στο αρχικό topic του διαγωνισμού). [Για ταυτόχρονη αποστολή μηνύματος pm πηγαίνετε στον Messenger του προφίλ σας, επιλέγετε "Compose New" πάνω δεξιά και στη συνέχεια βάζετε στο "Recipient's Name" το nickname του διοργανωτή και στο "Other Recipients" το nickname του βοηθού. Στο "Send to others as" θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το "Invitation". Εναλλακτικά, στέλνετε την ψήφο σας στο διοργανωτή, τοποθετώντας το nickname του στο "Recipient's Name" και μετά πηγαίνετε στα αριστερά, εκεί που γράφει "Invite Participants", πατάτε "Add" κι εκεί βάζετε το nickname του βοηθού.]
δ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν γίνει αντιληπτό ότι κάποιος προσπαθεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού (κατ' επέκταση και Παιχνιδιού), με οποιονδήποτε τρόπο, θα τιμωρείται αυστηρά.

8. Σχολιασμός
α. Ας μην ξεχνάμε ότι οι διαγωνισμοί έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γι’ αυτό τα σχόλια, αν και δεν είναι υποχρεωτικά, είναι το σημαντικότερο κομμάτι των διαγωνισμών. Καλό θα είναι, λοιπόν, τα σχόλια να περιέχουν παρατηρήσεις, για το τι μας άρεσε και τι όχι, που θα φανούν χρήσιμες στους συγγραφείς.
β. Προσπαθήστε να κάνετε τα σχόλιά σας πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας.
γ. Αν οι ιστορίες του διαγωνισμού είναι αρκετές, για δική σας ευκολία, ξεκινήστε το διάβασμα πριν από την έναρξη των σχολιασμών. Αποθηκεύστε τα σχόλιά σας σε ένα έγγραφο και ανεβάστε τα όταν ξεκλειδωθούν οι ιστορίες.
δ. Μην κάνετε σχόλια στις ιστορίες προτού την έναρξη των σχολιασμών, ακόμη κι αν τις βρείτε ξεκλείδωτες.
ε. Αποτελεί άγραφο κανόνα αβρότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, να μην σχολιάζουν οι συγγραφείς τις ιστορίες τους μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.
στ. Σε κάθε περίπτωση, είτε σαν σχολιαστές είτε σαν σχολιαζόμενοι, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευγενικοί σ’ αυτά που γράφουμε.
ζ. Παραινούμε όσους ψηφίζουν να αφήνουν από ένα σχόλιο σε κάθε ιστορία, έστω και κάτι μικρό. Είναι κάτι που βοηθάει και τους συγγραφείς, αλλά και τον έλεγχο των διαγωνισμών.
η. Λαμβάνοντας υπόψη το νέο τρόπο βαθμολόγησης των διηγημάτων γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο συνεπής αντίληψη των επιμέρους στοιχείων κάθε διηγήματος, έτσι ώστε να είναι πιο δίκαιη η βαθμολογία που θα δοθεί. Έχοντας αυτά κατά νου, σας προτείνουμε να μελετήσετε αυτό το τόπικ, όπου θα βρείτε πληροφορίες για το ποια στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην κριτική σας για να είναι πιο ολοκληρωμένη. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε σαν φόρμα, είτε σαν οδηγό για το πώς γίνεται μια σωστή κριτική. Εδώ μπορείτε και ένα παράδειγμα χρήσης της συγκεκριμένης φόρμας.


9. Επιβράβευση νικήτριας ιστορίας: Η επιβράβευση της ιστορίας που θα κερδίσει στον διαγωνισμό γίνεται με τρεις τρόπους:
α. Η ιστορία γίνεται Featured (Θα εμφανίζεται ένα αστέρι δίπλα από το τόπικ της ιστορίας και εντός του τόπικ θα υπάρχει μήνυμα ότι πρόκειται για νικήτρια ιστορία του ν διαγωνισμού).
β. Η ιστορία θα εμφανίζεται στα Promo, στην αρχική σελίδα του φόρουμ.
γ. Η ιστορία θα γίνεται pinned 
μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό.

 


Οι παρόντες κανονισμοί δύνανται να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν μετά από σχόλια και παρατηρήσεις μελών, για την καλύτερη κατανόηση και εξυπηρέτηση όλων.

Edited by Ghost
Ενημέρωση των κανόνων.
  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το νέο σύστημα βαθμολόγησης.

Paradeigma.thumb.jpg.89bd3a32ddcbb25d316900cde20be949.jpg

Στα παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε ότι ενώ η Ιρμάντα είναι η τελική νικήτρια του διαγωνισμού, την καλύτερη βαθμολογία στο τεχνικό κομμάτι την έχει η elgalla, ενώ ο Mesmer την καλύτερη βαθμολογία στην προσωπική άποψη των αναγνωστών.

Για τον διοργανωτή του διαγωνισμού και τον βοηθό του:

Spoiler

##ος_Διαγωνισμός-Βαθμολογίες_Κενό.xlsx

Το παραπάνω αρχείο του Excel είναι για την καταχώρηση των βαθμολογιών, περιλαμβάνει:

  • Αυτόματα αθροίσματα των τεχνικών και προσωπικών βαθμολογιών καθώς και του τελικού συνόλου.
  • Αυτόματη δημιουργία δύο γραφημάτων, ένα για το τελικό σύνολο και ένα για την τεχνική και προσωπική βαθμολογία.
  • Σχόλια σε συγκεκριμένα κελιά με επεξηγήσεις.
  • Ένα επιπλέον λογιστικό φύλλο με τίτλο "Αποτελέσματα" για εμφάνιση μόνο των αποτελεσμάτων με τα αθροίσματά τους.

 

Για τους ψηφοφόρους, συμπεριλαμβανομένου και των συγγραφέων που συμμετέχουν:

Spoiler

Βαθμολογίες.xlsx  Βαθμολογίες.docx

Και τα δύο αρχεία είναι το ίδιο, η μόνη διαφορά είναι ότι στο παραπάνω αρχείο του Excel (στα αριστερά), μπορείτε να επιλέξετε την βαθμολογία κάνοντας κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα (η και να την πληκτρολογήσετε, ότι προτιμάτε). Στο αρχείο του Word (στα δεξιά) μπορείτε μόνο να την πληκτρολογήσετε.

*Καλό είναι για την διευκόλυνση της καταχώρησης των βαθμολογιών από τον διοργανωτή και τον βοηθό, να γράψετε σε ένα από τα παραπάνω αρχεία με όνομα "Βαθμολογίες" τα ονόματα των συγγραφέων με τις ιστορίες τους με την σειρά συμμετοχής (δηλαδή, με την σειρά που αναγράφονται στο Event details του διαγωνισμού).

 

Edited by Ghost
Προσθήκη δύο αρχείων Excel και ένα έγγραφο του Word.
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • Mesmer pinned and locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

  • Upcoming Events

×
×
  • Create New...

Important Information

You agree to the Terms of Use, Privacy Policy and Guidelines. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..