Jump to content

Open book project


Nihilio
 Share

Recommended Posts

Στόχος

 

Στόχος του εγχειρήματος “The open book project” είναι να δώσει την ευκαιρία σε άτομα που έχουν κλίση στο γραπτό λόγο να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την συγγραφή ενός συνόλου κειμένων, το οποίο θα μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί είτε με την έκδοση ενός Βιβλίου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μέσα από αυτό το έργο θα δοθεί η δυνατότητα σε νέα άτομα να δοκιμάσουν τις συγγραφικές τους ικανότητες και να λειτουργήσουν σε ένα ανεξάρτητο πλαίσιο ως μέλη μιας μικρής ομάδας που αγαπάει το Βιβλίο και προωθεί την δημιουργικότητα.

 

Σε ποιους απευθυνόμαστε

 

Απευθυνόμαστε σε άτομα ηλικίας 18-30 ετών που θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους ως ερασιτέχνες συγγραφείς. Δεν απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες, καθότι θεωρούμε ότι ο καθένας μπορεί σε ένα βαθμό να γράψει αξιόλογα κείμενα, αρκεί να έχει όρεξη, μια καλή ιστορία στο μυαλό του και λίγο μεράκι. Στην πράξη όμως θα συνεργαστούμε με 5 άτομα (λόγω περιορισμών κόστους και της επίτευξης καλύτερου συντονισμού), οπότε θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαδικασία επιλογής. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε κυρίως με φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, σπουδαστές) χωρίς να αποκλείσουμε κάποια άλλη κατηγορία νέων ατόμων.

 

Συγγραφή έργου

 

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος είναι να δοθεί μια περίληψη 1-2 σελίδων και το υποψήφιο μέλος του “The open book project” να πρέπει να γράψει μια ιστορία 30-40 σελίδων που να βασίζεται σε αυτήν την περίληψη. Ύστερα από συνεννόηση θα μπορεί να προτείνει αλλαγές/ τροποποιήσεις στην προτεινόμενη ιστορία. Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος θα μπορεί να προτείνει μια δική του περίληψη, αν και για αυτό το σκοπό θα πρέπει να υπάρξει εκτενής συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή. Είναι πιθανό να προταθούν και περιλήψεις που να αφορούν την ανάπτυξη κάποιου κειμένου που θα είναι παρωδία ενός γνωστού Βιβλίου. Το σημαντικό είναι να αισθάνεται άνετα το μέλος του “The open book project” με το θέμα που θα αναπτύξει, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί τις ικανότητες του με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Σε κάθε μέλος αντιστοιχεί ένα θέμα, δηλαδή θα προταθούν τουλάχιστον 5 θέματα προς ανάπτυξη.

 

Οφέλη συμμετοχής

 

Πέρα από τα μη απτά οφέλη που θα υπάρξουν για τους συμμετέχοντες, πρόθεση της οργανωτικής επιτροπής είναι να υπάρξει και μια συμβολική οικονομική ανταμοιβή. Σκοπός δεν είναι να «πληρώσει» τους συμμετέχοντες, αφενός γιατί δεν θα θέλαμε το κίνητρο συμμετοχής να είναι καθαρά οικονομικό, αφετέρου γιατί δεν μπορούμε να προσφέρουμε παρά συμβολικές αμοιβές και (όπως υποδηλώνει και ο τίτλος) θεωρούμε ότι το μέλος του “The open book project” θα θελήσει να συμμετάσχει πολύ περισσότερο για να δώσει μια ευκαιρία στον εαυτό του να αναδείξει τις συγγραφικές ικανότητες του απ’ ότι για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εξάλλου με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ο συγγραφέας ενός κειμένου/ Βιβλίου διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την εμπορική αξιοποίηση του. Με βάση την λογική αυτή, όλα τα μέλη του “The open book project” θα είναι σε ένα βαθμό «επενδυτές» σε μια ενδεχόμενη μετέπειτα προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης των κειμένων που θα παραχθούν. Επειδή όμως η μελλοντική αξιοποίηση των κειμένων είναι ένα θέμα που δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, πρέπει να υπάρχει ένα είδος άμεσης, υλικής αμοιβής. Έτσι για την συγγραφή μιας περίληψης 30-40 σελίδων θα υπάρξει η χρηματική αμοιβή των 60 Ευρώ. Αν το κείμενο ξεπεράσει τις 40 σελίδες ή κατά την κρίση της επιτροπής παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί στα 80 Ευρώ. Όλοι οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν κείμενο που θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα τους σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Τρόποι πληρωμής

 

Η πληρωμή θα γίνει σε 3 δόσεις με τραπεζική κατάθεση. Με την ανάθεση του θέματος το μέλος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην οργανωτική επιτροπή έναν αριθμό λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν τα μέλη να εξασφαλίσουν την πληρωμή τους (εντός μιας προκαθορισμένης ημερομηνίας) και να μπορέσει η οργανωτική επιτροπή να αποδείξει (μέσω του αποδεικτικού κατάθεσης) ότι όντως πραγματοποίησε τις πληρωμές. Η δημιουργία λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς μπορεί να γίνει με αστυνομική ταυτότητα και με οποιοδήποτε μικροποσό για αρχική κατάθεση (π.χ. 10 – 20 Ευρώ). Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του μέλους. Αποκλείονται καταθέσεις σε τρίτα πρόσωπα (γονείς, αδέλφια, φίλοι κλπ).

Με την ανάθεση του θέματος και την υποβολή των δικαιολογητικών θα κατατεθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών 10 Ευρώ στον λογαριασμό του μέλους. Σε μια ενδιάμεση ημερομηνία από την ανάθεση του θέματος (περίπου 30 μέρες), θα σταλεί από το υποψήφιο μέλος ένα κομμάτι της εργασίας που έχει ήδη ετοιμάσει (π.χ. οι πρώτες 20 σελίδες). Τότε θα κατατεθούν (εντός 3 εργάσιμων ημερών) στο λογαριασμό του άλλα 20 Ευρώ. Τα υπόλοιπα 30-50 Ευρώ θα κατατεθούν με την τελική παράδοση του κειμένου.

 

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες

 

2 Ιουλίου – 15 Ιουλίου: Ανακοίνωση θεμάτων και επιλογή μελών

7 Ιουλίου: Υποβολή ανεξάρτητων προτάσεων

20 Ιουλίου: Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μελών (θα επιλεγούν 5 μέλη)

20 Αυγούστου: Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εργασίας (αποστολή τμήματος του κειμένου).

20 Σεπτεμβρίου: Τελική παράδοση του κειμένου

 

Δήλωση συμμετοχής

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω e-mail για κάθε θέμα (περίληψη) που θα ανακοινωθεί στην ημερομηνία που θα περιέχεται στο έγγραφο του θέματος. Συνήθως η ημερομηνία θα είναι μια εβδομάδα από την ημερομηνία ανακοίνωσης του θέματος. Τα προτεινόμενα θέματα θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι της 15 Ιουλίου, σύμφωνα με το παραπάνω χρονοδιάγραμμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση stamrapanakis@gmail.com e-mail με θέμα «Δήλωση συμμετοχής στο “The open book project”» στο οποίο θα επισυνάπτουν:

• Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες).

• Όσοι το επιθυμούν μπορούν προαιρετικά να στείλουν κάποιο κείμενο στο οποίο θα περιγράφουν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους, όπως γιατί θέλουν να συμμετάσχουν, τι Βιβλία τους αρέσει να διαβάζουν, ποια Βιβλία έχουν διαβάσει τελευταία κλπ.

 

Αν η συμμετοχή ξεπεράσει την αναμενόμενη τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να κληθούν κάποιοι συμμετέχοντες σε προσωπική συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αιτήσεις συμμετοχής θα απαντηθούν προσωπικά. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και τα στοιχεία τους δεν πρόκειται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους (να χρησιμοποιήσουν ψευδώνυμο), υπογράφοντας κατάλληλη δήλωση εχεμύθειας που θα συντάξει ο νομικός εκπρόσωπος του “The open book project”. Η οργανωτική επιτροπή όμως θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία τους, ώστε αφενός να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις τραπεζικές καταθέσεις (πληρωμές) και αφετέρου να μπορεί να επιβεβαιώσει τα όρια ηλικίας.

 

Παραδοτέα

 

Τα κείμενα θα έχουν γραφεί στην εφαρμογή Microsoft Word. Οι ρυθμίσεις είναι γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12 και μονό διάστιχο. Θα υπάρξει και σχετικό template (πρότυπο) διαθέσιμο.

 

Πληροφορίες

 

Για οποιοδήποτε σχόλιο ή απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο e-mail stamrapanakis@gmail.com ή να θέσουν το ερώτημα τους στο forum και να περιμένουν την απάντηση του χρήση rapadder.

 

Σημείωση: Η οργανωτική επιτροπή δικαιούται να προβεί σε ολική ή μερική ακύρωση του εγχειρήματος, αν οι αιτήσεις που υποβληθούν δεν κριθούν ικανοποιητικές. Σε κάθε περίπτωση, σε όσα μέλη έχει ήδη ανατεθεί κάποιο θέμα, αυτά τα μέλη θα πληρωθούν κανονικά με βάση τα παραπάνω.

 

Περισσότερα εδώ: http://venus.cslab.aueb.gr/forum/viewtopic...&highlight=

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

You agree to the Terms of Use, Privacy Policy and Guidelines. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..